Top
GP Økonomi / Skatt  / Forslag om skattlegging av negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto

Forslag om skattlegging av negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto

Regjeringen legger dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis forslaget vedtas får det virkning fra 26. april 2018.

27.04.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

I forslaget vil negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto etter overgangsregelen skattlegges i forbindelse med overføringen. 

Bakgrunn for forslaget

I nyhetsmelding lagt ut 26. april skriver regjeringen følgende:

«Bakgrunnen for forslaget er at enkelte aksjonærer kan ha negativ inngangsverdi på aksjer. Dette antas å gjelde et begrenset antall aksjonærer.  Når aksjer med negativ inngangsverdi realiseres, settes gevinsten til salgssummen tillagt den negative inngangsverdien.

Etter overgangsregelen kan personlige aksjonærer overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke beskattes. Ved overføringen settes innskuddet på kontoen til skattyters inngangsverdi på aksjene og andelene. Har aksjonæren negativ inngangsverdi på aksjen, blir innskuddet negativt.

Etter dagens overgangsregel, kan aksjer med negativ inngangsverdi overføres til aksjesparekonto og realiseres uten beskatning. Salgssummen skattlegges når den tas ut av kontoen. Reglene gjør det dermed mulig å realisere aksjer med negativ inngangsverdi uten at den negative inngangsverdien skattlegges i forbindelse med realisasjonen, eller når midlene tas ut av kontoen. Regjeringen anser det som uheldig at overgangsreglene åpner for slike tilpasninger.»