Top
GP Økonomi / RF-regelverket  / Regnskapsfører og revisor må signere Samordnet registermelding

Regnskapsfører og revisor må signere Samordnet registermelding

Ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg.

03.05.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Regnskapsførere har frem til nå hatt mulighet til å bekrefte oppdrag enten ved å signere i Samordnet registermelding eller i eget vedlegg (erklæring fra regnskapsfører).

Revisor har alltid måttet signere på eget vedlegg (erklæring fra revisor).

Ny løsning

Brønnøysundregistrene har nå endret den elektroniske løsningen, slik at nye regnskapsførere og revisorer må bekrefte oppdraget ved å signere meldingen elektronisk. Det betyr at det ikke lenger kan legges ved et eget filvedlegg. 

Antallet vedlegg med erklæring fra regnskapsførere har de senere blitt vesentlig redusert, og det var av hensyn til saksbehandlingstiden ikke lenger hensiktsmessig å beholde denne muligheten.

KS Komplett

Endringen medfører at dokument 2.3.5.7 i KS Komplett ikke lenger er aktuelt å benytte ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn.

Derimot forstår vi det slik at vedlegget fortsatt kan brukes når Samordnet registermelding sendes inn i papirversjon.