Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 18

Christines hilsen uke 18

Vi gratulerer Green Bags UB med prisen Beste Regnskap i NM for ungdomsbedrifter.

04.05.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Prisvinnerne i Green Bags UB med jurymedlemmene Anne Lise Noren (Skatteetaten), Gunn-Kari Jermstad Haugbotn (Økonomiforbundet), Eivor Einarsen (Skatteetaten), Jan Terje Kaaby (Regnskap Norge) og Signe Haakanes (Revisorforeningen). Foto: Ungt Entreprenørskap

Spleiselagets Regnskapspris er en av prisene Ungt Entreprenørskap deler ut hvert år i forbindelse med NM for Ungdomsbedrifter, som i år gikk til Green Bags UB. Regnskap Norge stilte i år med fagansvarlig regnskap Jan Terje Kaaby som jurymedlem. 

Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) står bak Spleiselaget, som ønsker å hedre ungdomsbedrifter som har et godt regnskap. På denne måten skapes en bevissthet blant unge entreprenører om viktigheten av et godt regnskap, samt en forståelse for den sentrale rollen regnskapsførerne spiller for virksomhetene.

Godt samarbeid med Finanstilsynet

Onsdag hadde vi kontaktmøte med Finanstilsynet. I tillegg til å gi hverandre statusinformasjon, utvekslet vi erfaringer fra kvalitetskontrollen og så på lovarbeidet og videreutviklingen av god regnskapsførerskikk. Vi har et svært godt samarbeid, og har stor nytte av de faste kontaktmøtene vi har to ganger i året.

Det er gledelig at Anne-Merethe Bellamy stiller på årsmøtet vårt 13. juni. Hun skal snakke om regnskapsbransjens betydning sett fra Finanstilsynets ståsted.

Frokostseminar om endringsledelse i Trondheim

Endringsledelse sto i fokus på foreningens frokostseminar i Trondheim 2. mai. Jan Ove Sjøholt, Regnskap Norges veileder innen forretningsutvikling, belyste hvordan bedriften kan skape en endringskultur og drivkraft for videreutvikling og forbedring i organisasjonen.

De som kom på seminaret fikk også høre om Regnskap Norges program innen forretningsutvikling, og Ketil Kjeøy, daglig leder i Kjeøy Regnskap, delte sine erfaringer fra programmet og deres utviklingsarbeid.

Neste frokostseminar om temaet arrangeres i Bergen 19. juni. Følg med på siden vår om forretningsutvikling og foreningens tilbud.

Møte med Regelrådet om forenklinger og administrative byrder

Regelrådet og Regnskap Norge møttes denne uken for å diskutere samarbeid om forenklinger og reduksjoner i administrative byrder. Gjensynsgleden var stor da tidligere direktør i Regnskap Norge, Sandra Riise, denne gangen kom på besøk som leder av Regelrådet. Med seg hadde Sandra nyansatt leder av Regelrådets sekretariatet, Dag Aarnes. Fra oss møtte Hanne Opsahl, Per-Ole Hegdahl og jeg.

Det var stor enighet rundt bordet om at forenklinger og reduksjoner i de administrative byrdene for næringslivet er et viktig og langsiktig arbeid. En av Regnskap Norges styrker er at vi sitter tett på medlemmenes kunder og på den måten har inngående kjennskap til hvordan regelverket virker og påfører den enkelte byrder eller forenklinger. Digitalisering og automatisering gir oss muligheter, men er ikke tilstrekkelig alene. De mange materielle reglene må forenkles, samtidig som de mange dokumentasjonskravene må sees i et kost/nytte-perspektiv.