Top
GP Økonomi / Forretningsutvikling  / Én milliard til gode ideer

Én milliard til gode ideer

Har bedriften din eller noen av dine kunder en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

09.05.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

– Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Næringsdepartementet.

Små og store bedrifter fra alle bransjer kan søke på midlene Forskningsrådet lyser ut.  Søknadsfristen er 10. oktober.

Forskningsrådet viser til at midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer.

Forskningsrådet sier videre at det har som målsetning å støtte prosjekter som gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i tråd med FNs 17 bærekraftsmål

Det kan gis støtte til disse områdene:

  • Havbaserte næringer
  • Energi og lavutslipp
  • Petroleum
  • Mat- og biobaserte næringer
  • Nanoteknologi og avanserte materialer
  • Helse
  • Industri og tjenester
  • IKT og digitalisering
  • Bygg, anlegg og eiendom

Les mer om dem her: Utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet – mer informasjon.

Det er mulig å sende inn en skisse innen 29. august 2018 og få tilbakemelding på den før endelig søknad sendes inn.

Søknadsfrist er 10. oktober 2018. Beslutning om hvilke prosjekter som får støtte blir tatt i januar 2019.