Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 20

Christines hilsen uke 20

Se utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen og vår oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett.

16.05.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Hans Christian Ellefsen har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet en atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen.

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen skal være et hjelpemiddel for å tilpasse seg den nye personopplysningsloven som trer i kraft i sommer. Den sendes nå på høring blant medlemmene samtidig som den sendes til Datatilsynet for gjennomgang.

Revidert nasjonalbudsjett og Regnskap Norge i media

Tirsdag la regjeringen frem revidert budsjett, hvor den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser. Mange av endringsforslagene handler om naturalytelser, og noen av forslagene må kunne karakteriseres som kontroversielle. Vi har laget en oversikt over skatte- og avgiftsendringene i Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Det var flere enn oss som reagerte på at en ny byrde for næringslivet omtales som en forenkling. Vi mener skattlegging av naturalytelser pålegger arbeidsgiver urimelige økonomiske og administrative byrder og at det særlig i større virksomheter nærmest vil være en umulig oppgave for arbeidsgiver å holde oversikt over enhver ytelse ansatte får av tredjeparter, noe vi ble sitert på i Dagens Næringsliv og Aftenposten. 

Møte med skatteetaten 

Regnskap Norge ved Erik, Heidi og Per-Ole ble invitert, i forbindelse med Riksprosjektet nærstående, for å diskutere hvordan foreningen og våre medlemmer kan hjelpe næringsdrivende til å etterleve regelverket på korrekt måte. Informasjon og opplysninger om gjeldende regelverk er viktig. I tillegg handler korrekt etterlevelse om holdninger og forståelsen av hvilke samfunnsmessige goder som skatte- og avgiftsinntektene bidrar til.

Regnskapsføreren er en viktig bidragsyter til korrekt skatte- og avgiftsrapportering – med god kjennskap til kundene, samt profesjonelle og kritiske øyne til de investeringene og transaksjonene som skjer i virksomheten og mellom AS og aksjonær.

Riksprosjektet (RP) nærstående er et prosjekt som skatteetaten har jobbet med siden 2014. Prosjektet har som mål å forhindre at mindre AS og eiere belaster ASet med privatutgifter, at kapitalgjenstander som biler, båter, eiendom m. m. selges/overføres mellom AS og eiere til riktig markedspris, samt at lån fra AS til aksjonær behandles korrekt.

Vi vil i tiden fremover sette søkelyset på nærstående utfordringer i form av artikler, informasjon, kurs og sparring med skatteetaten om faglige problemstillinger.