Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Løsning for utveksling av regnskapsdata innad i Norden skal utvikles

Løsning for utveksling av regnskapsdata innad i Norden skal utvikles

Den nye løsningen skal bidra til utveksling av oppdaterte regnskapsdata mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Dette kommer i tillegg til SAF-T-standarden, som allerede er utviklet.

16.05.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

De nordiske næringsministrene vedtok 15. mai 2018 et felles forenklingsprosjekt kalt «Nordic Smart Government 3.0». Prosjektet er toårig og har som formål å utvikle en løsning som sørger for digital og transparent nordisk region, der små og mellomstore nordiske bedrifter kan utveksle regnskapsdata på sikker måte. Prosjektet pågår ut april 2020 og skal implementeres etter dette.

Fra Norges side er det Brønnøysundregistrene som ivaretar utviklingsarbeidet. Dette skjer i samarbeid med Brønnøysundregistrene sine søsterregistre i de øvrige nordiske land. I tillegg er Regnskap Norges finske søsterorganisasjon deltaker i prosjektet.

SAF-T vs. Nordic Smart Government

Der SAF-T er en standard for utveksling av regnskapsdata, skal dette nye Smart Government-prosjektet sørge for å få etablert en sikker teknisk løsning for informasjonsflyt av regnskapsdata. Prosjektet skal også sørge for at nødvendig regelverk kommer på plass.

Regnskap Norge hadde for en tid tilbake et møte med Brønnøysundregistrene, hvor vi redegjorde for hva SAF-T innebærer. Vi antar SAF-T-standarden vil bli utnyttet fra norsk side som definisjon på regnskapsposter.

Sanntidsinformasjon om regnskapet og kredittopplysninger

Dette nye prosjektet begrenser seg ikke til årsregnskapsopplysninger. Dette er langt mer omfattende, da det er et mål at oppdaterte regnskapsopplysninger på detaljnivå og i sanntid som skal kunne utveksles.

Du finner en informasjonsvideo på norsk her.

Regnskap Norge vil følge prosjektet nøye. Dersom visjonen realiseres vil prosjektet utvilsomt også påvirke regnskapsbransjen betydelig.

Les mer