Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Folketrygdens grunnbeløp økes til 96 883 kroner

Folketrygdens grunnbeløp økes til 96 883 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.

25.05.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Grunnbeløpet var tidligere kr 93 634. Endringen utgjør en økning på kr 3 249. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser.