Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 22

Christines hilsen uke 22

Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven gjør fredag 1. juni til en merkedag i bransjens historie!

01.06.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Hanne Opsahl fra Regnskap Norge, statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet og utvalgsleder Johan Giertsen.

Fredag 1. juni er en merkedag i bransjens historie. Da ble forslag til ny regnskapsførerlov overlevert Finansdepartementet – nesten på dagen 25 år siden autorisasjonsordningen først ble vedtatt. Vi er godt fornøyde, og har fått gjennomslag for det meste vi har jobbet for. Det nye forslaget gir etter vår mening en god og moderne lov, tilpasset fremtidens behov. Les mer om våre kommentarer og oppsummering av forslagene.

Hanne og Jan Terje, som har vært våre folk i utvalget (henholdsvis som medlem og sekretær), har nedlagt mange timers arbeid for å få det resultatet som er oppnådd. En stor del av dette har vært medlemsinvolvering. Saken har vært drøftet fortløpende i foreningens styre og fagutvalg, og det har fungert en egen referansegruppe som har samlet seg og diskutert i forkant av hvert lovutvalgsmøte. I tillegg har vi brakt saken inn på flere av våre andre møteplasser med medlemmene – som ERFA-lederkonferansen, storforum og diverse utvalg. Gjennom dette har vi fått mange gode innspill og viktig forankring for arbeidet vårt i utvalget.

Takk til alle som har bidratt og engasjert seg! Vi har virkelig kjent på kraften i fellesskapet. Og en spesiell takk til Hanne og Jan Terje, som har lagt ned en formidabel arbeidsinnsats. Gratulerer med overlevering!  

Det gjenstår fremdeles noen steg før loven kommer til Stortinget for endelig beslutning. Vi vil fortsette å følge saken tett helt frem til Stortingssalen.

På besøk hos ERFA Vest-Agder 

Jan Terje har vært hos ERFA Vest-Agder i Kristiansand denne uken, og snakket om arbeidet med ny regnskapsførerlov og det innholdet i utredningen som ble levert Finansdepartementet. Rundt 30 engasjerte medlemmer fulgte interessert med, diskuterte og stilte spørsmål i løpet av de tre timene vi var sammen.

ERFA Vest-Agder

Fagutvalgsmøte om høringer og forenklinger 

Tirsdag møttes fagutvalget for å behandle tre nye høringssaker:

Vi publiserer høringssvarene så snart de er klare!

I tillegg diskuterte vi forenklingsforslag. Regnskap Norge har gjennom årene bygd seg opp til å være en viktig pådriver og bidragsyter i arbeidet med å redusere unødige administrative byrder. Vi har fått gjennomslag for mye, men det er stadig mye å ta tak i.

I møtet oppdaterte og supplerte vi forenklingslisten vår, og prioriterte de viktigste sakene. Høyt på listen står blant annet samkjøring mellom ulike regelverk (eks. næringsbegrepet), justeringsreglene, reisereglene og reglene om naturalytelser. Vi vil tilgjengeliggjøre hele listen når denne er klar! Vi kommer til å bruke listen aktivt i vårt næringspolitiske arbeid fremover. 

Alle som opplever at regler er kompliserte og skaper unødig merarbeid, oppfordres til å melde dem inn til oss. Ring eller send til fagsupport@regnskapnorge.no og merk med Forenklingsinnspill. Det er dere, som kjenner bedriftene og de utfordringene de møter best, som gir styrken til det myndighetsarbeidet vi gjør!

Møte i Disiplinærutvalget

Fredag forrige uke hadde Disiplinærutvalget sitt siste møte før sommeren. Utvalget gjør en viktig jobb for foreningen når det gjelder kvaliteten i bransjen med behandling av saker fra kvalitetskontrollutvalget, og klager på medlemmer som kommer fra kunder, andre medlemmer eller andre parter med klageinteresse. Denne gangen var det 6 saker til behandling, 4 kundeklager og 2 saker fra Kvalitetskontrollutvalget. Medlemmene i utvalget har frem til nå vært Ingebjørg Harto (leder), Marith B. Størseth og Simon Dahl. Marith fratrer imidlertid fra vervet, slik at dette var hennes siste møte. Vi takker Marith for utmerket innsats i utvalget! Nytt medlem blir valgt på generalforsamlingen 13. juni.

Kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system og drift

Regnskap Norge og systemleverandørene til bransjen har tatt tak i resultatene fra tematilsynet om IKT fra Finanstilsynet og introduserer kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system og drift

Resultatene fra tematilsynet medførte at Regnskap Norge, Regnskap Norge IT-forum – et forum med systemleverandører til regnskapsbransjen – og advokatfirmaet Ræder igangsatte et arbeid for å utvikle standardiserte krav ved utkontraktering. 

Årsmeldingen 2017

Vi har nå publisert årsmeldingen for 2017.

Innkalling til generalforsamling 13. juni 2017 ble sendt ut til alle medlemmene denne uken, der vil også regnskapet bli behandlet.