Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 24. juli

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 24. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent om lag samme antall årsregnskap som i fjor.

05.06.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Frist for å sende inn årsregnskap er som tidligere år én måned etter at årsregnskapet ble fastsatt, jf regnskapsloven § 8-2.

Fristen for å unngå forsinkelsesavgift er som i fjor 31. juli. 

Påminnelse før 31. juli

Som i fjor vil Regnskapsregisteret sende ut påminnelse til selskaper som ikke har levert årsregnskapet noen dager før forsinkelsesgebyr begynner å løpe. Dette er ment som en service i tilfelle misforståelser eller lignende årsak. Påminnelsen sendes elektronisk basert på e-postadresser registrert under kontaktinformasjonen i Altinn. Det gjøres opp status på innleveringer helgen 20.-22. juli, og så sendes varslene ut tirsdag 24. juli. 

Regnskapsførere og revisorer vil på samme tidspunkt motta en oversikt over de klienter som ennå ikke har levert.

Det er ikke anledning til å få utsatt innleveringsfristen.

Påminnelser etter 31. juli

De solidaransvarlige vil få påminnelse om manglende årsregnskap tirsdag 7. august. Påminnelsen legges ut i Altinn, med varsel pr e-post.

Tirsdag 12. september kommer det ny påminnelse til enhet og de solidaransvarlige. Samme dato vil regnskapsførere og revisorer få ny samleoversikt.

Husk at små foretak slipper årsberetning for 2017

På tampen av fjoråret ble det vedtatt at små foretak som avslutter årsregnskapet 31. desember 2017 eller senere, ikke behøver å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017.

Det må imidlertid gis noteopplysninger ved eventuell usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift.

Bortfallet av krav om årsberetning gjelder alle regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 som tilfredsstiller kriteriene for små foretak i § 1-6. Dette gjelder også autoriserte regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak og autoriserte regnskapsførerselskaper i alle selskapsformer (AS, ANS, DA mv.).

Les mer om krav:

Forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 58 760 kroner.
Rettsgebyret, som for tiden er på 1 130 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyr baseres på rettsgebyr pr påbegynt uke:

  • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
  • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
  • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Beregningen starter fra første dag etter innsendingsfristen.