Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 24

Christines hilsen uke 24

Tusen takk for et fantastisk årsmøte – med gode debatter, inspirerende foredrag og god stemning!

15.06.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Jeg sitter igjen med en god følelse etter årsmøtet. Det er fantastisk at dere er så engasjerte! Og veldig hyggelig med alle tilbakemeldinger vi har fått på gjennomføringen av arrangementet!

Det var stas at finansministeren prioriterte oss – og at hun fremhevet hvor viktig det regnskapsbransjen leverer er for både næringsliv og myndigheter. At Finanstilsynet, ved Anne Merethe Bellamy, i sitt innlegg omtalte regnskapsbransjen som hele Norges økonomisjef, og hevdet at bransjen er avgjørende for et velfungerende arbeidsliv, la heller ingen demper på stemningen.

Finansminister Siv Jensen takket regnskapsbransjen for den viktige jobben vi gjør mot både næringsliv og myndigheter.

Vi hadde en flott generalforsamling med gode debatter. Engasjementet under generalforsamlingen var det lite å si på! Gode meningsytringer og innspill er viktig for at Regnskap Norge skal jobbe i riktig retning og levere best mulig for alle medlemmer. 

Under generalforsamlingen ble det også valgt nytt styre. Ny styreleder er Peer Veiby fra Veiby Økonomi i Hønefoss. Vi gratulerer og ser frem til å jobbe med dere!

Engasjerte medlemmer under generalforsamlingen

Under festmiddagen ble det utdelt to hederstegn. Det ene til Terje Melhus for sitt engasjement og bidrag til foreningens fag- og kvalitetsarbeid og som mangeårig kursholder. Han har vært kvalitetskontrollør, medlem av kvalitetskontrollutvalget og bransjestandardutvalget. Han har også vært med i utvalget som utarbeidet forslaget til nytt etisk regelverk og i lovutvalget som ga grunnlag for den gjeldende bokføringsloven. Han har satt et solid fotavtrykk, ikke bare i Regnskap Norge, men for hele bransjen.

Nils Fossum fikk det andre hederstegnet for sitt brennende engasjement som nettverksbygger, initiativtaker og ERFA-leder, som den senere tid lagt ned mye arbeid i å drifte Facebook-siden ARF på Facebook hvor han oppfordrer til erfaringsutveksling.

Vel fortjent, begge to!

Regnskap Norge på internasjonal konferanse om sirkulærøkonomi

Vi i Regnskap Norge er opptatt av mulighetene som ligger i regnskapsførers rolle i den sirkulære økonomien. Her kan vi bidra! For å se hvordan andre land bruker mulighetene og løser utfordringene knyttet til omstillingen, deltok vi denne uken på Holland Circular Economy Week.

Sirkulærøkonomi er ikke et buzzword, det er en realitet! Og bedrifter, organisasjoner, stater og akademia jobber allerede med hvordan vi kan bevege oss bort fra en bruk og kast-modell og mot gjenbruk. Dette er inntrykket Lene N. Sundalskleiv i Regnskap Norge satt igjen med etter å ha deltatt på konferansen i Nederland. 

Sammen med representanter fra hele verden fikk hun innblikk i hvordan hollandske aktører arbeider med å tilføre, vedlikeholde og beholde verdien i råmaterialene vi har til rådighet, slik at de kan gjenbrukes i nye produkter – en modell som både gir økonomiske og miljømessige fordeler.

For vår bransje var det interessant å høre at regnskapsførere bidrar til å løse hvordan regnskapet skal føres når for eksempel et produkt selges som en tjeneste, og ikke minst hvordan vår bransje kan rådgi bedriftene i omstillingen. 

Mulighetene for bransjen vår er mange, og jeg gleder meg til å erfare hvordan vår kompetanse kan bidra når vi går fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Cathrine Barth (Circular Norway), Lene N. Sundalskleiv (Regnskap Norge), Tarje Bjørgum (Abelia) og Anne Solgaard (Circular Norway) på Holland Circular Economy Week i Haag. 
Cathrine Barth (Circular Norway), Lene N. Sundalskleiv (Regnskap Norge), Tarje Bjørgum (Abelia) og Anne Solgaard (Circular Norway) på Holland Circular Economy Week i Haag.

Brukerforum hos Brønnøysundregistrene

Samtidig med vårt eget årsmøte arrangerte Brønnøysundregistrene sitt årlige brukerforum, hvor representanter fra både næringsdepartementet, flere etater og organisasjoner møtes og diskuterer saker relatert til Brønnøysundregistrenes oppgaver. Fra Regnskap Norge deltok Knut Høylie.

Blant temaene som ble orientert om og diskutert var informasjonsflyt av økonomiske data i prosjektet Nordic Smart Government, bedre tilgang til informasjon og samkjøring for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, forbedringer i Altinn-plattformen, enklere registrering i merverdiavgiftsregisteret og tiltak for å øke kvaliteten på enhetsregisterdata.