Top
GP Økonomi / Avgift  / Endelig kommer brev på mva-området i Altinn

Endelig kommer brev på mva-området i Altinn

Den store utfordringen er likevel at det kun er enhetene selv som får brevene i Altinns innboks.