Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 25

Christines hilsen uke 25

Økt trykk på forenklingsarbeidet hos myndighetene!

22.06.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Tor Hugo Hauge, Hans-Jørgen Blomseth og Tor Arne Berge fra Nærings- og fiskeridepartementet holder hodet kaldt.

Det er satt økt trykk på forenklingsarbeidet hos myndighetene igjen! I tillegg til det løpende arbeidet som skjer i Næringsdepartementet, har Skatteetaten etablert et eget forenklingsprosjekt. Samtidig jobber Brønnøysundregistrene med prosjektet Smart Government, som skal effektivisere dialogen mellom etater og brukere.

Fredag hadde vi et statusmøte med Hans-Jørgen Blomseth, ansvarlig for forenklingsavdelingen i Næringsdepartementet. Med flere parallelle initiativ er det viktig med oversikt og koordinering, slik at de ulike løpene ikke «går i veien» for hverandre eller at arbeid skjer dobbelt.

Senere vil vi overbringe listen vår over prioriterte forenklingsforslag innenfor primært regnskap-, skatte- og avgiftsområdet. Den består i dag av mer enn 40 forslag, og er stadig i utvikling. Forenklingslisten blir også spilt inn for Skatteetatens forenklingsprosjekt, og vil publiseres på våre hjemmesider. 

Det er for øvrig godt å se at innsatsen som allerede er nedlagt i myndighetsarbeidet gir frukter! Denne uken registrerer vi med glede at flere av forenklingssakene vi har jobbet for til nå blir realitet, ved at Regjeringen ønsker å fjerne flere krav i aksjeloven.

Frokostseminar om endringsledelse

Denne uken arrangerte vi gratis frokostseminar om endringsledelse i Bergen. Jan Ove Sjøholt, Regnskap Norges veileder innen forretningsutvikling, fortalte om hvordan man kan få til en endringskultur og skape drivkraft for videreutvikling og forbedring i organisasjonen. Han gikk også inn på hvordan tankesettet påvirker handlingene våre. Et åpent tankesett bidrar til at man lykkes og når målene sine!

Deltakerne fikk også høre om Regnskap Norges program innen forretningsutvikling.

Regnskap Norge til stede under Accounting Forward

Tirsdag arrangerte Visma Accounting Forward, med blockchain, kunstig intelligens og prismodeller på agendaen. Lasse Meholm fra DnB og Jon Ramvi fra Blockchangers fortalte hvordan blockchain kan påvirke regnskapsbransjen og forretningsmodellene til oppdragsgivere. Jostein Håvaldsrud fra Visma så på hvordan kunstig intelligens kan benyttes i prosesser for å effektivisere rutiner. Representanter fra oss ble invitert til å delta og flere medlemmer fant veien til arrangementet.

Keynote speaker på arrangementet var James Ashford fra Manchester. Han delte sine erfaringer med tilbudsprosesser, overgangen fra timebasert fakturering til fastprisavtaler; transaksjonsprising, nødvendigheten av å produktifisere tjenester, hvordan sette priser på leveransene og hvordan justere fastpriser over tid. Ingen prismodeller er perfekte, men alle bør ta steget videre fra timebasert fakturering. Slik bransjen utvikler seg har timebasert fakturering ingen fremtid.

James Ashford går igjennom 4 forutsetninger for å utvikle sin regnskapsvirksomhet videre

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen på høring

En arbeidsgruppe under bransjestandardutvalget med representanter fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet har utarbeidet et utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. Denne er sendt Datatilsynet for vurdering og godkjenning.

Regnskap Norge og andre organisasjoner som jobber med atferdsnormer hadde et møte med Datatilsynet på mandag om prosessen med deres behandling av normer. Datatilsynet var i dette møtet ikke helt tydelige på detaljeringsnivået i en norm og bruk av vedlegg. De ber organisasjoner sende inn utkast, så skal de vurdere dette nærmere.

Datatilsynet skal starte behandlingen av atferdsnormen for vår bransje etter sommeren etter loven har trådt i kraft, og tilsynet ser gjerne at vi får inn innspill fra medlemmene våre som kan bidra til at normen blir bedre.

Vi vil sette stor pris på om du som medlem vil lese gjennom normen og komme med dine synspunkter innen 6.8.2018! Send e-post med innspill til hans.ellefsen@regnskapnorge.no.