Top
GP Økonomi / Skatt  / Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden

Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden