Top
GP Økonomi / Skatt  / Evaluering av Skattefunn

Evaluering av Skattefunn

En ny rapport anbefaler å videreføre Skattefunn-ordningen.

02.07.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag av Finansdepartementet evaluert ordningen med skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader (Skattefunn), jf. skatteloven § 16-40 og Finansdepartementets skatteforskrift § 16-40.

Rapporten anbefaler å videreføre Skattefunn-ordningen, med henvisning til at ordningen bidrar til høyere verdiskaping gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Selv om det forekommer misbruk av ordningen, har misbruket ifølge rapporten ikke et omfang som endrer anbefalingen om å videreføre Skattefunn. Det vises i stedet til at det kan gjøres endringer som begrenser misbruket.

Les mer her.