Top
GP Økonomi / Skatt  / 5 på topp rettssikkerhetsgarantier

5 på topp rettssikkerhetsgarantier

Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og arrangerte debatt om det under Arendalsuka 2018. Der pekte vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.