Top
GP Økonomi / Bokføring  / Endringer i kassasystemforskriften

Endringer i kassasystemforskriften

De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.

07.08.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Kassasystemforskriften er endret ved forskrift 04.07.18 nr. 1128. Endringsforskriften har delt ikrafttredelse.

Endringer som trer i kraft 04.07.18:

  • Det er innført en ny kvitteringstype – STEB-kvittering. Dette er en kopikvittering som skal legges i forseglet pose (Security Tamper Evident Bag) ved kjøp av taxfree-varer i lufthavner. Slike STEB-kvitteringer kan alltid skrives ut fra kassasystemet, uavhengig av det generelle forbudet mot å skrive ut mer enn én kopikvittering.
  • Det er gjort en liten endring i ordlyden vedrørende unntak fra plikt til integrert kassaskuff ved registrering av kontantsalg på den enkelte operatør, for å gjøre bestemmelsen tydeligere.
  • Det er gjort endringer vedrørende plikt til utskrift av papirkvitteringer og antall kopikvitteringer. Drivstoff-, parkerings- og billettautomater, samt andre ubetjente automater som har funksjon til å skrive salgskvittering, kan ha en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering.
  • Det presiseres at produkterklæringen for kassasystemet skal leveres via Altinn og at det kun skal leveres én produkterklæring for samme versjon av kassasystemet. Dersom flere importører importerer det samme kassasystemet, skal hver leverandør levere produkterklæring med en unik versjonsidentifikasjon.

Endringer som trer i kraft 01.01.19:

  • Begrepet «pro forma kvitteringer» er endret til «foreløpige kvitteringer» i hele forskriften, i stedet for at både «foreløpige kvitteringer» og «pro forma kvitteringer» blir brukt om den samme typen kvittering.
  • Treningskvitteringer og utleveringskvitteringer skal dateres og nummeres i egne nummerserier

For mer informasjon om endringene, se Skattedirektoratets høringsnotat av 23.03.18.