Top
GP Økonomi / Avgift  / Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak

Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak

Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.

08.08.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har endret forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak, jf. forskrift 29.06.18 nr. 1202 (i kraft 23.07.18).

Departementet skriver i sin pressemelding at mens årsavgiften tidligere har blitt beregnet ut fra selskapenes omsetning, skal den nå beregnes ut fra verdien av den innveide fisken, slik den fremgår av sluttsedlene. Justervesenet får omsetningstallene fra sluttsedlene tilsendt fra Fiskeridirektoratet, som del av samarbeidet mellom etatene. Den tidligere ordningen hvor fiskemottakene måtte vise revisorbekreftet dokumentasjon for omsetning som ikke knyttet seg til fisk, faller dermed bort. Dette innebærer ifølge departementet en betydelig forenkling og kostnadsbesparelse både for næringsaktørene og Justervesenet.