Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 33

Christines hilsen uke 33

Stinn brakke og konstruktiv debatt om skattyternes rettssikkerhet på Arendalsuka. Vi setter pris på at skatteetaten hører på oss.

16.08.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Skattedirektør Hans Christian Holte og Christine Lundberg Larsen før debatten om rettssikkerhet under Arendalsuka.

Denne uken har vi vært på Arendalsuka. For første gang! Det var skikkelig stas med stinn brakke og engasjerte debattdeltakere, og jeg setter stor pris på den gode dialogen vi har med skatteetaten og at de er lydhøre for tilbakemeldingene vi har kommet med.

Det er gledelig at Skatteetaten nå gjør justeringer i praktiseringen av regelverket. De frafaller automatisk tvangsmulkt for nystartede bedrifter, for å ikke gjøre det for komplisert. De innfører gult kort – en ordning som gjør at de som ikke har gjort feil før får tvangsmulkten frafalt når de klager. Varsel til regnskapsfører om tvangsmulkt blir også innført.  

Fremover vil vi fortsette å følge opp mer fokus på veiledning i forkant, saksbehandlingstiden på klagesaker og ikke minst uavhengig klagebehandling for alle.

Grønne takter i Arendal

Under Arendalsuka deltok Regnskap Norge på frokostmøtet om det grønne skiftet og norsk sirkulærøkonomi i regi av Circular Norway. Her stilte også Finans Norge og Virke.

Næringslivet er nøkkelen i overgangen til sirkulærøkonomi, og regnskapsføreren vil fungere som næringslivets økonomiske rådgiver og bidra til lønnsomme løsninger. Omstillingen til sirkulær økonomi krever nye forretningsmodeller. Det fører til endringer i regnskapet og økonomistyringen, og skaper behov for nye finansieringsløsninger.

Vi anbefaler at myndighetene utarbeider en infrastruktur og et regelverk som tilpasses den sirkulærøkonomiske modellen.    

Idar Kreutzer (Finans Norge), Christine Lundberg Larsen (Regnskap Norge), Vibeke Hammer Madsen (Virke), Anne Solgaar (Circular Norway) og Jan Babor (Mo Industripark) var noen av deltakerene under Circular Norways frokostmøte på Arendalsuka.

Sammen er vi gode

Jeg vil gjerne gi honnør til teamet som reiste nedover fra Oslo til Arendal. Når vi først gjør noe, gjør vi det 100 %! Det ble en vellykket debatt, og forarbeidet og arbeidet underveis bestod av god laginnsats på tvers av avdelingene. Jeg er veldig stolt av våre dyktige medarbeidere som har organisert det hele.

Team Arendal

Gikk du glipp av arrangementet vårt i Arendal? Her kan du se  opptak av debatten.