Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen

Christines hilsen

Prosjekt for forenkling og modernisering av god regnskapsføringsskikk, møte med Skattedirektoratet og kvalitetssikring i alle ledd på kursfronten.

30.08.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Besøk hos Norges Banks kunnskapssenter

De ansatte i Regnskap Norge ble nylig invitert til Kunnskapssenteret hos Norges Bank for en litt annerledes ettermiddag. Kunnskapssenteret har utviklet et prisvinnende interaktivt rollespill som utfordrer deltakerne til å løse sentrale problemstillinger sammen i en økonomi.

I programmet kollapser økonomien og vi er tilbake til bytte-samfunnet. Deltakere blir videre testet i forståelse for rentesetting, utlånspolitikk og ikke minst å jobbe i oljefondet. Alt blir gjennomført som en konkurranse mellom gruppene som skal løse oppgaver.

Dette var en lærerik og annerledes måte å lære om økonomien og virkemidlene Norges Bank har til rådighet! Opplæringsprogrammet er primært rettet mot elever på videregående, men bedrifter kan også få prøve seg.

Forenkling og modernisering av god regnskapsføringsskikk

Bransjestandardutvalget, som består av representanter fra Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen, har satt i gang et prosjekt for å jobbe med forenkling og modernisering av standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Vi har hatt et møte for å videreføre arbeidet, og Bransjestandardutvalget tar sikte på å ha et utkast til oppdatert standard klar for høring på nyåret.

Møte med Skattedirektoratet om ny Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt

Regnskapsloven har fått en ny § 3-2 b, som tillater at små regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper uten eiere, som er juridiske personer med begrenset ansvar, kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen når dette kan anses som god regnskapsskikk. Skattedirektoratet, Regnskap Norge og Revisorforeningen har diskutert utformingen av en ny Næringsoppgave 5 for slike foretak. Målet er at den nye næringsoppgaven også skal utgjøre foretakenes årsregnskap, slik at det ikke blir nødvendig å utarbeide og sende inn to ulike rapporteringer.

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse skal i løpet av høsten 2018 utarbeide et utkast til regnskapsstandard for foretak med begrenset regnskapsplikt.

Høy kvalitet hos kursholderne våre

Siden sist har vi samlet 30 av våre kursholdere til en workshop som blant annet skulle bidra til å sikre kvalitet i alle ledd i leveransene våre. Seansen ble fasilitert av Cathrine, senior kompetanserådgiver i Regnskap Norge, som gikk gjennom hvordan vi kan løfte presentasjonene og kursdagene til et enda høyere nivå.

Dette er en årlig samling som er med på å sikre kvaliteten på kursene våre. Dere kursdeltakere har ratet kursholderne i etterkant av kursene dere har vært med på, og de holder i dag et snitt på 4,9, hvor 6 er høyeste score. Det høye nivået er vi veldig fornøyde med, og vi jobber kontinuerlig for at det skal være så høyt som mulig.