Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Dette er fristene for registrering i Foretaksregisteret

Dette er fristene for registrering i Foretaksregisteret

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2018.

30.08.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være sendt Foretaksregisteret innen 20. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir

Dersom du må sende inn melding på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som mottas av Foretaksregisteret etter 30. november risikerer å ikke bli registrert innen utgangen av 2018.