Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 36

Christines hilsen uke 36

48 forenklingsforslag til næringsministeren og nytt nettverk for unge, lovende regnskapsførere.

06.09.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

På bildet f.v.: Statssekretær Knut Jørgen Næsje i Finansdepartementet, statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet, Christine Lundberg Larsen og Hanne Opsahl fra Regnskap Norge, og Hans-Jørgen Blomseth som leder forenklingsprosjektet i Regjeringen.

Det gir styrke å representere en bransje som fører regnskapet for mer enn 70% av næringslivet! Denne nærheten til bedriftene gir en unik innsikt i hvordan regelverk fungerer i praksis, og gir samtidig grunnlag for å se løsninger. Tirsdag denne uken delte vi innsikten i møte i Næringsdepartementet da vi overleverte en liste med 48 konkrete forenklingsforslag.

Regjeringen har satt seg som mål å forenkle for nye 10 milliarder kroner i perioden 2018–2021. I den anledning var Regnskap Norge og andre sentrale næringslivsorganisasjoner invitert til å gi sine innspill.

I tillegg til alle innspill vi får fra dere medlemmer i den daglige kontakten, har foreningens dyktige fagutvalg vært en viktig leverandør til forenklingslisten. Alle forslagene som nå er brakt inn til departementet er drøftet og forankret i fagutvalget.

Det blir spennende å følge dette arbeidet videre! Vi skal fortsette å være tett på for å bidra til gode forenklingsløsninger. Les mer om forenklingslisten.

Første workshop for nettverket U35

Sist torsdag samlet vi en gjeng engasjerte medlemmer under 35 år for å jobbe med et nytt nettverk for yngre regnskapsførere. Nettverket har som formål å være en arena hvor de yngre kan dele erfaringer og informasjon, og få verktøy til å lykkes i fremtidens regnskapsrolle. Deltakerne på workshopen hadde mange gode innspill som vil hjelpe oss videre i utformingen av nettverket.

Workshop for de unge i regnskapsbransjen

Kontrollørsamling på Gardermoen

I forrige uke samlet Regnskap Norge alle kvalitetskontrollørene til en 2-dagers samling på Gardermoen. Faglig kvalitet og skikkelighet er selve grunnfjellet for regnskapsbransjen. Her spiller kvalitetskontrollen en viktig rolle. Vi håper alle som blir kontrollert setter pris på at vi er opptatt av å holde en høy standard, og ser det som en mulighet for utvikling og læring å få en av våre dyktige kontrollører på besøk.

Programmet under samlingen var praktisk rettet mot fokusområder og gjennomgang av konkrete problemstillinger i forbindelse med kontrollpunktene som skal besvares under kontrollene. Det ble lagt vekt på vurderinger knyttet til formål, risiko og vesentlighet, samt formelle versus materielle mangler.

Regnskap Norge holdt foredrag om regnskapsbransjens relevans i markedet

Onsdag holdt Hans Ellefsen, leder for teknologi og innovasjon, foredrag hos Virke om det å beholde relevansen i markedet med den teknologiske utviklingen. Regnskapsførere må jobbe målrettet med det de selv kan påvirke – som empati for kundens situasjon, tillit gjennom relasjonsbygging og evnen til å løse komplekse problemstillinger i felleskap med kunden.

Både det regnskapsfaglige og det teknologiske perspektivet i leveransen er godt ivaretatt i dag blant våre medlemmer. Når det gjelder kundeperspektivet, må det imidlertid tas flere grep for å styrke rollen til regnskapsfører som «hele Norges økonomisjef».

Regnskapsbransjen har nå en ypperlig mulighet til å styrke rollen sin, men det krever innsats innen områdene lederskap, medarbeiderskap, tjenesteutvikling og salgsaktiviteter. Kunnskapskomponenten i leveransen må heller ikke undervurderes, og kan derfor prises på en annen måte enn teknologi- og produksjonskomponenten.

Vi viser til forretningsutviklingsprogrammet til Regnskap Norge for mer informasjon om vårt tilbud innen områdene som ble adressert.

Årets lønnsundersøkelse – ditt svar teller!

Årets lønnsundersøkelse er nå i gang. Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å besvare spørreskjemaet innen 13. september, slik at vi klarer å skape et realistisk bilde av lønnsnivå og lønnsveksten fra i fjor. Du skal ha fått tilsendt invitasjon om å delta i undersøkelsen via e-post tirsdag denne uken.

Undersøkelsen er relevant for alle som innehar autorisasjon og mottar lønnsinntekt for utført arbeid. Lønnsstatistikken blir publisert i månedsskiftet oktober/november.