Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 39

Christines hilsen uke 39

Sirkulærøkonomi er i vinden. Det er også regnskapsførernes rolle i omstillingen. En rolle som sikrer bærekraftige og lønnsomme løsninger i norsk næringsliv.

27.09.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Hans Christian Ellefsen og Jad Oseyran diskuterte regnskapsførernes rolle i sirkulærøkonomi.

Økonomi og finans er to betydningsfulle sektorer i skiftet til sirkulærøkonomi. Det kom tydelig frem da vi besøkte IBMs innovasjonssenter denne uken. Temaet for møtet var hvordan digital teknologi kan legge til rette for nye forretningsmodeller innen sirkulærøkonomi – i dette tilfellet, bygningsbransjen.

Under besøket redegjorde Jad Oseyran, leder for Global Center of Competance for Circular Economy, for utviklingen av en digital plattform som transformerer bygninger til materielle banker.

Poenget med plattformen er å gjøre det enkelt for alle parter å finne informasjon om og gjenbruke bygningsmaterialer. Dette gjøres ved å opprette såkalte digitale tvillinger – et pass med informasjon om materialet som brukes i et bygg.

Jad var enig med oss i at regnskapsførerne vil ha en sentral rolle i sirkulære prosjekter. Regnskapsførerne er allerede eksperter på å fange, organisere og registrere data. Dette er kompetanser som er nødvendige når man for eksempel skal utvikle og forstå materielle pass.

Regnskapsførerne redder verden

Nylig møtte jeg en engasjert gjeng fra Høgskolen i Innlandet. Sammen pratet vi om utviklingen i bransjen sett opp imot skolens studietilbud. Vi snakket også om omstillingen til sirkulærøkonomi og regnskapsførerens rolle.

I dag forventes det at regnskapsførerne utvikler og demonstrerer evnen til å se utover tallene, økonomi og virksomheten. Det handler om å formidle innsikt fra regnskapet og gi anbefalinger knyttet til kundenes økonomiske hverdag.

Nå som skiftet til sirkulærøkonomi står for døren, har regnskapsførerne en gylden mulighet til å ta rollen som næringslivets nærmeste rådgiver, blant annet ved å veilede og orientere om krav og muligheter, og sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Høgskolen i Innlandet og Regnskap Norge ønsker i tiden fremover å samarbeide om forskningsprosjekter relatert til regnskapsbransjen. Jeg gleder til å sette i gang og bidra til utviklingen!

Oppfølging av Overskudd

Det er gledelig å se at Overskudd inspirerer og engasjerer. De ivrige folkene i ERFA Sunnmøre begynte allerede å fordøye og anvende kunnskapen og verktøyene de ble gitt den påfølgende dagen.

Hele 33 ledere og medarbeidere i ERFA-gruppen deltok på Overskudd 2018 i forrige uke. De fulgte opp konferansen ved å holde sin årlige samling dagen etter – og Regnskap Norge ble spurt om å legge til rette for samlingen! Hans Christian Ellefsen og Cathrine Berget tok oppgaven på strak arm.

Målet med samlingen var å trekke ut konkrete tiltak og inspirasjon fra konferansen som vil ha betydning for veien fremover, både individuelt og kollektivt. Gruppevis og i plenum ble det reflektert rundt inspirasjonskilder, implementering av verktøy i egen hverdag og effekten av dette for den enkelte, bedriften og ikke minst kundene.

Tilbakemeldingene ved samlingens slutt var at dagen hadde vært svært utbytterik og opplevelsene fra Overskudd forsterket. Refleksjoner, erfaringsutveksling og egen utviklingsplan bidro til at innholdet ble konkret og forpliktende.

Vurdering av virksomhet

Mandag deltok Regnskap Norge i et arbeidsmøte i regi av forenklingsprosjektet til Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Temaet var «vurdering av virksomhet».

Det ble poengtert at momentene for næringsvurderingen er de samme innen skatt og avgift, men at de vurderes til dels svært forskjellig. Problemer oppstår særlig på mva-området, hvor det er behov for sikre sanntidsvurderinger ved utstedelse av salgsbilag.

Vi tok opp ukene som går mellom innsendelse av søknad om registrering og faktisk registrering som særlig problematiske, fordi én lovbestemmelse sier at man skal oppkreve mva, mens en annen forbyr at man påfører mva på salgsbilaget.

Dessuten oppgav vi at det oppstår særlige problemer hvis Skatteetaten skal etterprøve næringsdrivendes vurderinger. Det fordi ettertidsvurderinger forrykker prising og kostnader i allerede foretatte salg og i inngåtte kontrakter som må overholdes.

En løsning er å få til én felles vurdering. Utfordringen er imidlertid at skattetypene er svært forskjellige. En annen er å skille vurderingene, mens en tredje er å etablere smitteeffekt. Skattemyndighetene tar med seg argumentene fra diskusjonen i sitt videre arbeid.