Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 40

Christines hilsen uke 40

Vi har hatt fullsatt frokostseminar om endringsledelse i Stavanger denne uken. I tillegg har vi vært hos Skattedirektoratet og huset Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak.

05.10.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak. Fra venstre: Gunhild Kveine (nestleder, BDO), Jan Terje Kaaby (leder, Regnskap Norge), Thomas Hagen Alm (Deloitte), Karl-Asbjørn Kjennerud (Sparebank 1 Økonomihuset), Stein Erik Lund (KPMG), May Sigrun Rusdal Fikke (PwC) og Erik Avlesen-Østli (Revisorforeningen). Marthe Aasheim Juul (EY) var ikke til stede.

Flere på Østlandet har høstferie denne uken, men i Regnskap Norges lokaler møttes Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak – med oppstart av arbeidet med regnskapsstandard for foretak med begrenset regnskapsplikt på agendaen.

Regnskapsloven har fått en bestemmelse om at små regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper hvor ingen eiere er juridisk person med begrenset ansvar, kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen når dette kan anses som god regnskapsskikk. Årsregnskapet vil i slike tilfeller utarbeides etter skattemessige regler for tidfesting av inntekter og utgifter og måling av eiendeler og forpliktelser. Det vil også bli egne oppstillingsplaner og tilpassete notekrav.

Ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende fra 2021

Vi deltok denne uken på et informasjonsmøte hos Skattedirektoratet om Skatteetatens utvikling av ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende. Løsningen vil gjelde for alle typer juridiske personer og personlig næringsdrivende.

Det foregår flere store prosjekter i Skatteetaten for tiden. Hvis alt går som planlagt kommer ny skattemeldingsløsning for lønnstakere og pensjonister i 2020, ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende i 2021, modernisert mva-oppgaveløsning i 2023 og i 2025 skal ny innkrevingsløsning settes i drift.

Vi har lenge hørt om utvikling av ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende og at denne løsningen blir noe helt nytt i forhold til dagens skjemabaserte innrapportering. Det har også knyttet seg spenning til hvilken rolle systemleverandørene vil få. Svaret ser ut til å bli at de som leverer skattemeldingsløsninger blir enda viktigere i fremtiden. Dette skyldes at hovedsatsningen blir rapportering fra den næringsdrivendes system til Skatteetatens system (S2S), noe tilsvarende hva vi har innenfor a-ordningen. Det blir en avgrenset gruppe næringsdrivende som skal kunne levere i Altinn-portalen. Dette skal på høring rundt nyttår. Slik vi ser det gjør dette regnskapsprofesjonen enda viktigere for næringslivet i fremtiden.

Filformatet som skal brukes i oversendingen baseres på SAF-T. Skatteskjemaene skal i utgangspunktet fjernes, til fordel for informasjonsflyt mellom systemene. Dette innebærer at all informasjon Skatteetaten skal motta, må inkluderes i SAF-T-filen. Dette kan også bety at antallet informasjonselementer som skal inn reduseres betydelig.

Det satses på dialogbasert kommunikasjon, men i første fase blir det nok et beskjedent omfang på dette. Det ble sterkt antydet at Regnskap Norge er ønsket i en arbeidsgruppe som arbeider videre med løsningen. Det blir veldig spennende å følge med på den videre utviklingen!

Fullsatt frokostseminar om endringsledelse

Torsdag møtte Torgeir Sundgot og Bjørn Myhrvold fra Regnskap Norge en fullsatt sal til frokostseminar om endringsledelse i Stavanger. Temaet var hvordan man får organisasjonen i modus for videreutvikling og forbedring.

Her fortalte blant annet John Ervik, daglig leder i TF Regnskap, om sine positive opplevelser og erfaringer etter å ha gjennomført forretningsutviklingsprogrammet. Hele organisasjonen har fått et stort løft. Personlig har han blitt trygg på fremtiden og det som måtte komme.

I løpet av 2019 vil vi besøke flere byer. Neste by ut er Kristiansand.