Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 42

Christines hilsen uke 42

Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport.

18.10.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen i høringsmøte om Statsbudsjettet 2019.

Denne uken sto vi opp for medlemmer og deres kunder i høringsmøte i Finanskomiteen om Statsbudsjettet for 2019. Forenkling og rettssikkerhet for skattytere var overskrifter, og sakene vi tok opp gjaldt tips til ansatte, personalrabatter fra forretningsforbindelser og skattemyndighetenes ransakingshjemmel. 

Årets bransjerapport

Alle som interesserer seg for den økonomiske utviklingen i regnskapsbransjen vil finne mye nyttig informasjon i årets bransjerapport. Rapporten tar for seg utviklingen i bransjeomsetning, bruttoprodukt, sysselsetting, oppdragsmengde, priser og lønnsomhet.

Årets lønnsundersøkelse

Vi har også publisert resultatene fra årets lønnsundersøkelse denne uken. Denne utgaven av lønnsstatistikken er mer bearbeidet enn tidligere år og inneholder en fylkesvis oversikt over lønnsnivåer.

Forhåpentligvis vil dette bidra til at resultatene blir mer relevante og gjenkjennelige for den enkelte. I tillegg vet vi at bransje har stor betydning for inntekt. Statistikken har derfor egne kapitler for ansatte i regnskapsbransjen og ansatte i andre bransjer.  

Fagdagene er i gang!

Denne uken har vi startet med Fagdagene, som er godt besøkte. Vi er i Oslo, Stavanger og i Trondheim. Hver uke frem til jul er vi tilstede i utvalgte byer i vårt landstrakte land.

I tillegg til å være i Norge er det fortsatt mulig å delta på Fagdager på Kanariøyene, hvor du kombinerer fagkurs med gode sommertemperaturer.