Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det.

19.10.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Uansett om det ligger i Stortingets regelverk eller ikke, bør enhver ansvarlig utbetaler av lønn og utgiftsgodtgjørelser sørge for at det er en annen part som godkjenner reiseregningene enn den ansatte alene gjennom sin signatur. Dette handler om forsvarlig intern kontroll over de midlene som Stortinget forvalter. Til sammenligning har de aller fleste i det private næringslivet rutiner som ivaretar dette.

Uavhengig av intern økonomistyring, må Stortinget sørge for riktig innberetning – som enhver annen som utbetaler lønn og utgiftsdekninger. Det innebærer å etterse at reiseregningen oppfyller de dokumentasjonskravene som stilles for å kunne utbetale en utgiftsdekning skattefritt. Uten at det blir kontrollert risikeres ikke bare feilutbetalinger, men også at det blir innberettet feil. Dersom en arbeidsgiver i det private skulle gjøre det samme, vanker det fort både pålegg og tilleggsskatt.

Å hevde at Stortinget i denne sammenheng ikke er arbeidsgiver er etter vår vurdering uriktig. I skattebetalingslovens forstand er arbeidsgiver den som utbetaler lønn eller andre trekkpliktige godtgjørelser.

Komplisert regelverk

Det at en overordnet både kontrollerer og attesterer reiseregningene bidrar til at juksing neppe er noe stort problem.

Det er imidlertid vår oppfatning at regelverket om dekning av reiseutgifter er altfor komplisert, og det oppleves vanskelig for mange arbeidsgivere.  Det skjer sikkert en del feil, men det skyldes sannsynligvis mer at reglene er vanskelige og kompliserte enn at arbeidstakere jukser med vilje og viten.

Det er ikke bare kompliserte skatteregler om dekning av reiseutgifter. Statens reiseregulativer er ofte også vanskelige å forstå. En utfordring er at skattereglene og reiseregulativenes regler ofte er forskjellige når det gjelder de samme kostnadene, slik at det blir et utall av forskjellige satser og regler å holde orden på.

Det hadde nok vært veldig mye enklere om en del av disse kompliserte reglene i stedet hadde blitt erstattet med sjablonregler, hvor man aksepterte at disse var litt mer «grovmasket» enn de reglene vi har i dag.

Intervju i NRK P1 om Stortingets ordning for reisegodtgjørelse og manglende kontroll

Christine Lundberg Larsen ble nylig intervjuet om Stortingets ordning for reisegodtgjørelse og manglende kontroll i NRK P1s nyhetsmagasin Her og Nå.

Hør opptak av intervjuet.