Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.

23.10.18

Skrevet av  Svein Austheim, Regnskap Norge

Del

Utdanningsnivå 2018

Andelen kvinner med utdanning på masternivå har økt fra 5 prosent til i overkant av 8 prosent i perioden fra 2013 til 2018. Dette tilsier en økning på hele 73 prosent. I samme periode har andelen menn med utdanning på masternivå økt med 52 prosent.

Fremdeles er andelen kvinner med utdanning på masternivå lavere enn hos menn, men dette skyldes at det generelt er betydelig flere kvinner som innehar autorisasjon som regnskapsfører. Målt i faktisk antall er det nå flere kvinner enn menn som har 5-års høyere utdanning. 

Totalt har 49 prosent av alle autoriserte utdanning på bachelornivå. Blant menn er andelen med 3 års utdanning 44 prosent og blant kvinner er den 51 prosent. 

I befolkningen generelt er andelen som har tatt utdanning på universitets- og høgskolenivå 33,4 prosent per juni 2018, i følge SSB. 

Kilder:

Utvikling i utdanningsnivå blant autoriserte regnskapsførere er hentet fra Regnskap Norges lønnsstatistikk i perioden fra 2013 til 2018.


Utdanningsnivået i befolkningen generelt er basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå