Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer

ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer

Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner.

25.10.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Den nye hvitvaskingsloven ble vedtatt på Stortinget 1. juni 2018, men ikrafttredelsesdato ble først besluttet og kjent samtidig som tilhørende forskrift ble vedtatt 14. september. Ikrafttredelsesdato ble satt kun en måned etter, nærmere bestemt 15. oktober 2018.

Lovgivers hastverk med å få loven iverksatt stiller de mange som omfattes av loven i en ganske håpløs situasjon, og det må være tillatt å påpeke at hastverket inneholder liten forståelse for at det tar tid å gjøre seg kjent med lovgivningen og tilpasse seg denne. 

Du finner en oppsummering av de viktigste endringene i forhold til tidligere lov i artikkelen «Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018«.

Kvalitetskontroll høsten 2018

I Regnskap Norges kvalitetskontroller høsten 2018 er vi først og fremst fokusert på at rutinene og rapporteringen fungerer i samsvar med den gamle lovgivningen. Det forventes likevel at regnskapsførerne er kjent med at ny lovgivning har kommet, og har planer for hvordan de skal tilpasse seg loven.

Kontroller i 2019 vil helt og fullt basere seg på ny lov.

Hvitvaskingsrutinen i KS Komplett er under oppdatering

Abonnerer du på vårt kvalitetssikringssystem KS Komplett? I så fall skal du vite at vi arbeider med å tilpasse hvitvaskingsrutinen med tilhørende skjemaverk i disse dager. Arbeidet er krevende, noe som gjør at vi beklageligvis ikke får sendt ut ny rutine før andre halvdel av november. Derimot tar vi sikte på å få sendt ut skjemaer for kundekontroll i løpet av få dager.

Kurs i den nye loven

Vårt kurs «Ny hvitvaskingslov» gir deg innsikt i den nye loven og hva som kreves av dere.

Klikk her for å se mer informasjon om nettkurset.

Klikk her for å se datoer for stedlige kurs.