Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder

Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder

Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.

31.10.18

Skrevet av  Statens vegvesen og Regnskap Norge

Del

Norsk trafikkultur bygger på nullvisjonen – null drepte og hardt skadde. Dette betyr at vi i Norge setter sikkerhet foran alt. Derfor har vi også regler og forskrifter som regulerer hvordan vi opptrer i trafikken. I Norge håndhever vi reglene for at de aller, aller fleste skal komme trygt frem.

Fremmed med norsk trafikkultur
Mange utlendinger som kommer til Norge har med seg en helt annen trafikkultur, og gjerne også et annet syn på trafikkmyndighetene.

Statens vegvesen er og skal være både en serviceinstitusjon og et kontrollerende organ. Det er Vegvesenet som kontrollerer kjøretøy og bilbeltebruk, og som gjennomfører førerprøver. Men Statens vegvesen gir også gode råd og hjelper kunder som trenger veiledning om for eksempel tilpassing eller ombygging av kjøretøy, hva slags førerkort man trenger og sikkerhetsutstyr i bil.

Faktaark på syv språk
Vegvesenet har laget faktaark som tar for seg ti områder relatert til trafikksikkerhet. Disse er oversatt til syv språk.

Vegvesenets utfordring er å nå frem til de utenlandske sjåførene direkte, men ser at regnskapsførerne kan være en god informasjonskanal.

Dette er litt utenfor det fagområdet regnskapsbransjen normalt sett håndterer, men ikke desto mindre er budskapet viktig og et godt ledd i det samfunnsansvar regnskapsbransjen er med på å ivareta.

Regnskap Norge oppfordrer derfor regnskapsførere i både regnskapsforetak og regnskapsavdelinger til å informere kunder og ansatte som kan ha nytte av informasjonen.

Her finner du faktaarkene:

Her kan du selv lese om de ti temaene på norsk:

Tusen takk for hjelpen!