Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 44

Christines hilsen uke 44

Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum.

02.11.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Systemleverandører samlet under Regnskap Norges IT-forum

Torsdag holdt vi det halvårlige møtet med de sentrale systemleverandørene til regnskapsbransjen.

Et godt samarbeid er med på å bidra til at leverandørene får best mulig innsikt til å integrere og tilpasse løsningene etter behovet i bransjen og hos kundene.

God systemstøtte blir viktig i overgangen til sirkulær økonomi

Systemleverandørene fikk innsikt i de mulighetene som ligger i den sirkulære økonomien og vi viste dem nødvendigheten av omstillingen fra en lineær til en sirkulær økonomi, regnskapsførers rolle i dette, og behovet for god systemstøtte rundt regnskapsførers nye tjenesteleveranser. For å konkretisere mulighetsrommet viste vi et pilot-case IBM har med byggebransjen.

Vi håper vi inspirerte systemleverandørene til nytenking innen hvordan dataregistrering, bearbeiding, analyse og rapportering bør skje i en sirkulær økonomi.

Systemleverandørenes ansvar knyttet til personopplysningsloven

Praktiske problemstillinger rundt personopplysningsloven, forslag til ny dialogbasert skattemelding for næringsdrivende, mulige effekter av PDS2-direktivet og fremtidige betalingsløsninger, og forvaltningen av SAF-T-dataformatet videre var noen av temaene vi tok opp under møtet.

Når det gjelder personopplysningsloven var Regnskap Norge tydelige på at systemleverandører har et stort ansvar i å tilrettelegge gode og effektive løsninger som gjør det enkelt for våre medlemmer å ivareta lovkravene.