Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?

07.11.18

Skrevet av  Geir Indal, Hovedorganisasjonen Virke

Del

Inneklemte dager er arbeidsdager som er klemt mellom en bevegelig helligdag og helg. Julen 2018 vil det være slike inneklemte arbeidsdager både 24. og 31. desember 2018. Ved å ta fri på julaften vil man således få sammenhengende juleferie i 5 dager.

Julaften faller i år på en mandag, og mange med ordinær arbeidstid har fri 24. desember, mens andre har halv arbeidsdag. Mange av disse ønsker å avspasere den halve dagen, og ha hele julaften fri. Det samme gjelder nyttårsaften, 31. desember 2018.

Har ansatte rett på fri på slike inneklemte dager?

Utgangspunktet er at arbeidsavtalen regulerer rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker skal jobbe på arbeidsdager, og arbeidsgiver skal betale lønn for denne innsatsen. Dersom inneklemte dager ikke er spesielt regulert i den enkeltes arbeidsavtale, eller en generell tariffavtale, reguleres forholdet av ferieloven. Det enkle svaret er derfor at arbeidsgiver har styringsrett og at ansatte ikke kan kreve fri på disse dagene.

På en annen side, står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale at den enkelte ansatte kan ta fri, og i mange tilfeller vil det være fornuftig fra et HR-perspektiv å være fleksibel dersom dette ikke skaper problemer for virksomheten. Dersom den ansatte får fri betyr dette imidlertid ikke det samme som at han skal ha betalt fri. I mangel av annen avtale må den ansatte som ønsker å ta fri på en inneklemt dag bruke av eventuell avspaseringstid eller feriedager.

Det anbefales at slike spørsmål tas opp i god tid med de ansatte da det ofte er flere som ønsker fri på disse dagene.

Denne artikkelen er levert av Hovedorganisasjonen Virke, og inngår i et samarbeid om utveksling av artikler med Regnskap Norge.