Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.

08.11.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Tilgangsstyring i Altinn er en sentral funksjon som ikke fungerer optimalt i dag. Det er derfor viktig både for eksterne regnskapsførere, deres kunder og interne regnskapsavdelinger at denne funksjonaliteten forbedres.

Nå har vi mulighet til å påvirke løsningen, og til dette trenger vi bistand fra interesserte som kan bidra aktivt i en workshop med Brønnøysundregistrene. 

Kan du delta i dette viktige arbeidet? Meld din interesse til fagsupport@regnskapnorge.no ! Skriv gjerne “Workshop” i Emne-feltet.

I orienteringen vi har mottatt fra Brønnøysundregistrene fremkommer følgende:

“Altinn har nylig igangsatt HELT prosjektet (helhetlig tilgangsstyring) som tar for seg ulike områder relatert til tilgangsstyring. I den forbindelse ønsker vi å involvere faktiske brukere av Altinn for å forstå bruksmønstre og brukerbehov knyttet til klientdelegering. Klientdelegering er en viktig del av tilgangsstyringen i Altinn og berører viktige sluttbrukere av løsningen. HELT-prosjektet ønsker å hente inspirasjon fra dagens løsning for klientdelegering for å kunne hjelpe virksomheter som mottar tjenester fra andre med å styre tilganger på en god måte. Vi trenger derfor førstehåndserfaringer med løsningen. For Altinn er dette en mulighet til å fange opp meninger og reelle brukerbehov, og for dere er dette en mulighet til å bli hørt og påvirke hvordan en fremtidig løsning kan se ut.

Til dette ønsker vi kontakt med 5 deltakere som kan delta på en 3-timers workshop. Under workshopen vil vi sammen ta for oss dagens løsning og gjennom en kartlegging av alle prosessene og aktørene, forsøke å identifisere smertepunkter, ting som fungerer godt i dag, samt muligheter for videreutvikling eller gjenbruk av klientdelegeringsløsningen. Workshopen krever ingen forberedelser.

Det er en fordel om deltakerne representerer ulike brukergrupper knyttet til klientdelegering, f.eks. personer som delegerer roller og rettigheter til ansatte og ansatte hos regnskapsfører som utfører oppgaver på vegne av klienter. Vi er også interessert i hvordan klientdelegering til ansatte foregår i sluttbrukersystemer og hvordan fjerning av roller og rettigheter påvirker arbeidsoppgavene til de ansatte.”