Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 45

Christines hilsen uke 45

Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.

09.11.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen og Sandra Mellem Enoksen under fagdager på Gran Canaria.

Mandag var jeg på Stortinget og snakket om omstillingen til sirkulær økonomi og regnskapsførerens rolle i fremtidens bærekraftige økonomimodeller.

Deretter bar det til fagdager på Gran Canaria med Sandra. Fagdager i utlandet er en god kombinasjon av faglig påfyll og mingling med bransjekolleger i idylliske omgivelser. Om du, som meg, ikke har prøvd det tidligere kan jeg anbefale å teste det ut!

Møte med Skattedirektoratet og ny skattemelding

Skattedirektoratet arbeider for tiden med flere store IT-prosjekter, og et av dem er digital skattemelding for næringsdrivende.

Det ligger an til at det innføres plikt til å rapportere skattemeldingen fra årsoppgjørssystem, og Revisorforeningen og Regnskap Norge er sammen med systemleverandører i en arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte denne uken.

Det legges opp til at inntektsåret 2020 blir første år hvor den nye løsningen brukes. Vi vil komme tilbake med mer informasjon fra dette arbeidet etter hvert.

Regnskap Norge møtte i forvaltningsorganet til SAF-T

2. november hadde forvaltningsorganet møte hvor tema var formatets rolle i den fremtidige dialogbaserte næringsoppgaven.

Vi planla møte med store selskaper som både har revisjons- og regnskapsavdelinger, så på behov for tekniske endringer i formatet og diskuterte forhold rundt testinnsendinger.

Det ble avklart at dialogbasert næringsoppgave ikke skal benytte SAF-T som informasjonsbærer da næringsoppgaven har en helt annen oppbygging enn hva SAF-T-formatet er designet for.

Et av formålene med møtet med de store revisjons- og regnskapsselskapene er å avdekke praktiske problemstillinger hos bokføringspliktige som har store datamengder, omfattende bruk av «frivillige felter» eller som benytter internasjonal kontoplan som skal mappes i filen.

Regnskap Norge fremhevet behovet for en stram regi rundt standardutviklingen.

Det ble også informert om at testinnsending av SAF-T Kassasystem snart er klart i Altinn. Skattedirektoratet minnet oss om at kun fiktive data må sendes inn i Altinn på grunn av personopplysningsloven.

Hvis ditt regnskapssystem eller kassasystem ikke er klar for SAF-T, må du purre på systemleverandøren din! Frist for kassasystemer er 1.1.2019, mens for regnskapssystemene er fristen 1.1.2020.

Møte med Erfa Østfold III

Denne uken besøkte vi Erfa-gruppe Østfold III, hvor vi tok opp statsbudsjettet, ny regnskapsførerlov, innføring av digitalt inntektsopplysningsskjema og ikke minst utvikling av ny skattemelding for næringsdrivende og lønnstakere.