Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 46

Christines hilsen uke 46

I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.

15.11.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen presenterer Regnskap Norge og den norske regnskapsbransjen på nettverkstreffet.

Denne uken er vi på et spennende nettverkstreff i den nordiske foreningen med Sverige og Finland, og andre bransjekollegaer fra Danmark, Estland, Nederland og Tyskland.

Under møtet går vi i dybden på våre egne og andre markeder i Europa, både for å skaffe innsikt i hvordan bransjen ser ut i de ulike landene, men også utforske og forstå de markedsforholdene de lever under. Hvilke konkurransefortrinn har nordiske regnskapsvirksomheter sammenlignet med andre europeiske land? Hvilke internasjonale vekstmuligheter finnes? Begrensninger? Vi løfter også frem mulighetene som ligger i overgang til sirkulær økonomi.

Vi vil lage en oppsummering i etterkant av samlingen som publiseres på nettsiden.

Ny synlighetskampanje

Vi jobber nå med en ny kampanje som skal bidra til å posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver.

Vi ønsker også å nyansere oppfatningen flere sitter igjen med etter offensiv markedsføring av gjør-det-selv-programmer. Systemene er foreløpig ikke i stand til å konkurrere med innsikten regnskapsføreren har, men kan være gode verktøy om kunden sitter inne med en god dose regnskaps- og økonomifaglig kompetanse selv. Det kreves omfattende kunnskap rundt formkrav, lover og regler for å kunne ta i bruk slike løsninger på en god og riktig måte.

Det samme budskapet tar vi til torgs hver gang vi får anledning til å uttale oss i media, og andre kanaler der vi når norsk næringsliv – da særlig SMB-markedet.

Vi vil informere dere videre om kampanjen!