Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 47

Christines hilsen uke 47

Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere.

22.11.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Onsdag var Regelrådet på besøk hos Regnskap Norge. F.v. Sandra Riise, Hanne Opsahl, Christine Lundberg Larsen og Dag Aarnes.

Regnskap Norge er opptatt av rekruttering til bransjen og jobber for å sikre dere som medlemmer tilgang til gode medarbeidere.

Vi er blant annet medlem i Advisory Board på Høgskolen i Østfold, på institutt for økonomifag, hvor vi denne uken ble vi presentert for et nytt masterprogram innen digital økonomi og ledelse.

Kandidater med bachelor i regnskap og revisjon kan søke om denne masteren, og vil få tittelen Siviløkonom ved endt studie. Dette er en glimrende mulighet for regnskapsførere til å få ny kompetanse innen digital økonomistyring og ledelse. Kandidater med regnskapsbakgrunn vil virkelig kunne bli gode rådgivere for sine kunder, og gode ledere for regnskapsvirksomheter.

Vi ønsker å jobbe strukturert mot skolene og nye i regnskapsbransjen. Fremover skal vi derfor markedsføre regnskapsbransjen ved å gjennomføre aktiviteter på næringslivsdager og liknende på høyskoler og universiteter. Vi vil også lage en velkomstpakke for alle nye autoriserte regnskapsførere samt jobbe aktivt for å engasjere dem i foreningen, slik at de forblir i bransjen i mange år.

Regnskap Norge stiller med glede opp på invitasjoner til møter og foredrag ute hos høyskoler og universiteter. Kom gjerne med innspill til hvordan vi kan jobber direkte mot skolene!

Regnskapsbransjens eget lederutviklingsprogram

Arbeidet med regnskapsbransjens eget lederutviklingsprogram er godt i gang.

For å sikre et skreddersydd tilbud utvikler vi programmet i tett samarbeid med ledere i bransjen – programmets målgruppe.

Programmet utarbeides på bakgrunn av et grundig forarbeid. I høst har vi blant annet gjennomført intervjuer og online-surveys. Resultatene har gitt oss et godt inntrykk av hvordan lederne i regnskapsbedriftene opplever egen nå-situasjon. Vi har også dannet oss en forståelse for hvilken kunnskap og nye ferdigheter det er behov for, for å forsterke bedriftenes og bransjens posisjon fremover.

Vi ser frem til å fortsette det spennende utviklingsarbeidet og gleder oss til å lansere programmet. Dere får ytterligere detaljer i løpet av første kvartal 2019.

Kontaktmøte med Regelrådet

Onsdag fikk vi et hyggelig gjensyn med Sandra Riise da vi tok imot henne og Dag Aarnes fra Regelrådet til et av våre faste kontaktmøter. Vi fikk siste nytt fra arbeidet i Regelrådet, og de sakene de har uttalt seg om siden sist.

En gjennomgang av sakene Regelrådet har behandlet etter sommeren viser mange gule og røde lys. Det forteller at det er stort forbedringspotensial i saksutredningene. Totalt har Regelrådet kartlagt om lag 200 saker og gitt 30 uttalelser hittil i år. Alle uttalelser kan du se her.

Regnskap Norge støttet opprettelsen av Regelrådet. Vi mener at rådet er viktig og bidrar til bedre regulering. Også internasjonalt er det stort fokus på reguleringspolitikk. Ifølge OECDs rapport Regulatory Policy Outlook 2018 har Norge forbedret arbeidet med reguleringer, og det pekes på at etableringen av Regelrådet har vært en viktig katalysator.

Vår dialog med Regelrådet viktig – fordi vi kan bringe inn kunnskap om regelverksvirkninger, og erfaringer og synspunkter på regelverksprosesser generelt.