Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 48

Christines hilsen uke 48

Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon.

29.11.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen foran forsamlingen på konferansen «Fremtidens regnskap og økonomi».

Denne uken snakket jeg om kulturbygging, endringsreiser og innovasjon på konferansen «Fremtidens regnskap og økonomi». Regnskapsbransjen står midt i en omstilling – kanskje den største noensinne. Teknologi og prosesser får naturligvis mye oppmerksomhet, men i hovedsak handler det om mennesker i endring.

Omstillingens seierherrer/damer, er de som følger med i tiden og er åpne for endring. Det er ikke gitt at løsningen er å erstatte kompetente mennesker med maskiner. Det som er interessant, er samhandlingen dem imellom. Dessuten får vi mulighet til å rendyrke det som er unikt for oss mennesker, som relasjoner, kommunikasjon, samhandling og sosial kompetanse.

Storforum-møte

I dag samles representanter fra de største medlemsbedriftene til storforum-møte hos oss. Nestleder i styret, Cedric Gormond, er tilstede og ønsker alle velkommen. I dag skal vi blant annet gjennomgå bransje- og lønnsundersøkelsen og satsningen vår på forretningsområdet lønn og HR. Avsluttende skal jeg snakke om nye forretningsmodeller og sirkulærøkonomi.

Innspillene vi får på storforum-møtene er viktige for Regnskap Norge sitt videre arbeid. Erfaringsutvekslingen som foregår på våre møteplasser er noe vi i administrasjonen verdsetter. Diskusjonene er inspirerende og er en veiviser i vårt daglige arbeid. Vi gleder oss til neste medlemsmøte, ERFA-lederkonferansen, som gjennomføres før jul.

Formueskatt på arbeidende kapital

I Statsbudsjettet for 2019 er verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler økt fra 20 til 25 pst. En viktig pådriver bak dette er Alliansen for norsk, privat eierskap, som gjennom mange år har talt saken på vegne av bedriftene. 

Arbeidet for nye reduksjoner i formueskatten på arbeidende kapital fortsatte denne uken, da Alliansen kom sammen for å gjøre opp status og legge planer for fremtidige aktiviteter.

Alliansen mener at formueskatten på arbeidene kapital er problematisk for norskeide bedrifter, og at den har en negativ effekt på deres investerings- og finansieringsmuligheter.

Alliansen består av NHO, Virke, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Rederiforbund, MEF, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Lastebileier-Forbund, Bedriftsforbundet og Regnskap Norge.

Kompetansedeling og mingling på fagdager

Tredje omgang med fagdager i Oslo er ved å være ferdig. I Tromsø er også engasjerte kursdeltakere snart klare for helg, etter en hel uke med kurs.

Fagdagene har en lang tradisjon i Regnskap Norge og arrangeres hvert år over hele landet. Ukene er proppfulle med aktuelle kurs, og er en utmerket mulighet for deg som medlem å dekke oppdateringstimer og samtidig treffe kjente og ukjente bransjekolleger.

Du kan fortsatt melde deg på fagdagene i Oslo i midten av desember. Se utvalget av kurs her.