Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov

Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov

Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.

29.11.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Den nye hvitvaskingsloven har allerede trådt i kraft. Det er mye i den nye loven som er videreført fra den gamle loven, men det er også en rekke endringer. I sum er den nye loven mer omfattende og arbeidskrevende å forholde seg til.

Finanstilsynet har satt i gang arbeidet med å lage et rundskriv som skal gi regnskapsførere veiledning i hva rapporteringsplikten innebærer. Temaene som tas opp skal være praktiske med tanke på de problemstillingene rapporteringspliktige opplever i etterlevelsen av regelverket.

Regnskap Norge har med bakgrunn i en invitasjon kommet med en rekke innspill på hva rundskrivet bør inneholde, og det vi tar opp kan illustrere den kompleksiteten den nye loven innebærer for de rapporteringspliktige.

Du finner vårt brev til Finanstilsynet her.

Les mer om den nye loven her.

Kurs om den nye loven

Vårt nettkurs Ny hvitvaskingslov 2018 gir deg innsikt i den nye loven og hva som kreves av regnskapsførerne.

Hvitvaskingsrutinen i KS Komplett er fortsatt under oppdatering

Vi er dessverre forsinket med oppdatering av malene som gjelder hvitvaskingsloven i KS Komplett. Vi arbeider for å få ut ny mal for hvitvaskingsrutine i løpet av desember.

Skjemaer for registrering av opplysninger om den enkelte kunde sendes ut snarlig til abonnentene.