Top
GP Økonomi / Skatt  / Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen

Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.

29.11.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I media har fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen) fått mest oppmerksomhet. Dette er en enighet som først vil få virkning fra 2020, og det er også lagt inn i budsjettavtalen at det skal ses hen til EUs vedtatte ordning med avgiftsfri grense som skal iverksettes fra 2021. Nærmere detaljer om dette området kommer i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Trinnskatten

For å dekke inn økte utgiftsposter settes øverste trinn i trinnskatten ned fra opprinnelig foreslåtte 993.300 kroner til 964.800 kroner. Dette utgjør en nedgang på 28.500 kroner.

Innslagspunktet på trinn 4 for 2018 er til sammenligning 962.050 kroner.

Kostgodtgjørelse på tjenestereiser i utlandet

Infotjenester har fått bekreftet fra Høyre at budsjettavtalen inneholder enighet om at beskatning av hotellovernattinger i utlandet skal skattlegges på samme måte som overnattinger innenlands. Budsjettavtalen var høyst uklar på dette punktet.

Endringen innebærer at bruk av utenlandssats som overstiger nærmere angitt skattefri sats blir skattepliktig.

Grense for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til 80.000 kroner pr ansatt og samlet 800.000 for organisasjonen. Dette utgjør en økning på henholdsvis 10.000 og 100.000 kroner.

Overgangsordning for aksjesparekonto forlenges til 2020

NRK melder at det borgerlige flertallet på Stortinget vil utvide overgangsordningen til aksjesparekonto ut 2019. Vi kommer tilbake med egen artikkel om aksjesparekonto snarlig. 

Eiendomsskatt

Forslaget om å redusere den maksimale satsen for eiendomsskatt fra 7 til 5 promille får flertall. Derimot blir det ikke noe av at det skal bli obligatorisk for kommunene å bruke formuesgrunnlagene som beregningsgrunnlag for boliger. Det skal i stedet være valgfritt for kommunene å velge SSBs boligverdier eller lokale takster.

Engangsavgift for MC

I budsjettavtalen er det også enighet om å endre satsstruktur i engangsavgiften for mc gjennom å endre CO2-komponenten, slik at laveste sats økes med 8 pst. og høyeste økes med 15 pst. reelt, samtidig som det øverste innslagspunktet senkes med 5 gram, fra 140 til 135 gram CO2 per km.

Laveste sats i slagvolum-komponenten reduseres med 9 pst. og høyeste sats med 3 pst.

Lønnsplikt under permittering

Litt på siden av det skatte- og avgiftsmessige, men vi tar likevel med at antall dager med lønnsplikt under permittering økes fra 10 til 15 dager fra 2019.

Budsjettavtalen finner du her: 

Se mer om statsbudsjettet for 2019 i vår artikkel om forslaget til skatte- og avgiftsopplegg.