Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 49

Christines hilsen uke 49

Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.

06.12.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen og Lene N. Sundalskleiv på vei til minihøring om sirkulærøkonomi på Stortinget.

Det er tydelig at sirkulærøkonomi gjør sitt inntog i norsk politikk og næringsliv. Regnskap Norge var denne uken en av nøkkelaktørene på minihøring hos Venstre på Stortinget. Høringen ble arrangert av Atle Hamar, statssekretær (V) i Klima- og miljødepartementet, og Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant (V).

På grunn av et annet møte måtte jeg gå før høringen var ferdig. Men min kollega Lene Sundalskleiv var modig og tok fremføringen for Regnskap Norge – for første gang i et slikt fora. Tilbakemeldingen jeg har fått er at deltakerne lyttet oppmerksomt til budskapet vårt og det ble notert flittig. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre, og vi er ett skritt nærmere en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi i Norge.

Som representant for regnskapsbransjen, fremmet vi regnskapsførerne som næringslivets nærmeste rådgivere. Bransjen vår kan veilede og orientere SMB-markedet om mulighetene og kravene som følger omstillingen til sirkulærøkonomi.

I tillegg fremførte vi 3 konkrete forslag:

  1. Å opprette et samarbeid mellom Miljødepartementet og Næringsdepartementet
  2. Å invitere næringslivsorganisasjonene til å bidra i utformingen av regelverk og rapporteringsmåter
  3. Å utvikle en nasjonal strategi som har de operasjonelle grepene på plass for integrering av sirkulærøkonomi i næringslivet

Tilstede var blant annet Circular Norway, Elektroforeningen, Abelia, Virke, Avfall Norge, Forbrukerrådet, NITO og IBM.

Regnskap Norge gir konkrete innspill til Nordic Smart Government

Brønnøysundregistrene inviterte nylig til et åpent møte om Nordic Smart Government – et fellesnordisk initiativ for å forenkle rapportering for SMB-bedrifter. Initiativet, igangsatt av de nordiske registerenhetene, har høye ambisjoner om å bygge en effektiv standardisert digital rapporteringsstruktur. Konseptet innebærer utveksling av regnskaps- og forretningsinformasjon bedrift-til-bedrift og bedrift-til-myndighet hvor SAF-T vil inngå.

Regnskap Norge er positive til initiativet. Under møtet holdt Hans Ellefsen et innlegg om konseptet fra regnskapsbransjens perspektiv. Vi påpekte viktigheten av samordning mellom og i offentlige etater for å sikre harmonisering av innovasjonstiltak, bred privat deltakelse samt at forenkling i rapportering starter i regelverket.

Kvalitet av data, sikkerhet og tillit til løsningen er avgjørende for å sikre suksess. Her vil regnskapsførerne kunne spille en avgjørende rolle i samarbeid med systemleverandører.

For å sikre regnskapsbransjens og sluttkundenes behov, ønsker Regnskap Norge tett involvering i utviklingen av konseptet.

Les mer om Nordic Smart Government her.

Besøk hos ERFA-gruppe 3 Akershus/Oslo

Denne uken besøkte vi ERFA-gruppe 3 Akershus/Oslo. Her diskuterte vi blant annet statsbudsjettet, sentrale regelverksendringer og status på utviklingen av nye skattemeldingsløsninger.

Takk til den engasjerte gjengen i Akershus- og Oslo-området for invitasjonen. Vi setter stor pris på å få delta i erfaringsutvekslingen som foregår i ERFA-gruppene. Det er givende å få innspill og diskutere aktuelle bransjesaker med medlemmene våre.