Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.

17.12.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Nærings- og fiskeridepartmentet gjennomførte ved lov 14.12.18 nr. 95 forenklinger i aksjelovgivningen. Endringene omtales i departementets nyhetsmelding.

Avvikling av aksjeselskap

Fra 1. januar 2019 slipper aksjeselskaper som har fravalgt revisjon å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 gjelder det samme for avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

Avviklingsstyret fjernes som eget selskapsorgan. I stedet blir det fra 1. mars 2019 det sittende styret som har ansvaret for å avvikle et aksjeselskap. Det samme vil gjelde for allmennaksjeselskaper.

Mellombalanser

Det er vedtatt en rekke endringer i aksje- og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Aksje- og allmennaksjeselskaper skal imidlertid sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene. Departementet vil sende utkast til forskriftsbestemmelser på offentlig høring.

Forenkling i vedtektene

Kravet om at aksjeselskaper skal angi forretningskommunen i vedtektene, oppheves fra 1. mars 2019.