Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Infoskriv om regelendringer fra 2019

Infoskriv om regelendringer fra 2019

Du vil også finne forslag til rutine om hvordan bedriften skal håndtere gaver, rabatter, arrangementer mv fra forretningsforbindelser.

18.12.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Informasjonsskrivet er ment å kunne sendes ut til kunder og kontakter som kan ha nytte av informasjonen. Temaene som tas opp er:

 • Nye regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg
 • Lønnsinnberetning av ytelser fra forretningsforbindelser mv
 • Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser
 • Tips skal lønnsinnberettes
 • Nye regler for personalrabatter
 • Skattefrie gaver fra arbeidsgiver
 • Skattefrie satser for dagdiett reduseres
 • Statens satser endres fra 1. januar 2019
 • Skattefri overtidsmat
 • Digital inntektsmelding erstatter NAVs inntektsopplysningsskjema
 • Endringer i aksjelovene

Klikk her for å åpne informasjonsskrivet.

Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser

I informasjonsskrivet er det også tatt inn lenke til artikkel som inneholder forslag til rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser. (PUBLISERES I KVELD.)

Artikkelen inneholder også et skjema som kan brukes av arbeidstaker for å rapportere mottatte ytelser.