Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Endrede regnskapsregler i finansnæringen

Endrede regnskapsregler i finansnæringen

Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak og pensjonsforetak, samt for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

28.12.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Endringene i årsregnskapsforskriftene for forsikrings- og pensjonsforetak skjer som følge av IFRS 9, samt endring i krav til noteopplysninger i IFRS 7. IFRS 9 skal innføres for alle forsikrings- og pensjonsforetak fra 2021. Frem til da skal livsforsikrings- og pensjonsforetak fortsatt benytte IAS 39 i selskapsregnskapet. Skadeforsikringsforetak kan velge mellom å benytte IAS 39 eller IFRS 9 i selskapsregnskapet ut 2020. Se mer informasjon her.

Endringer i årsregnskapsforskriften for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak skjer etter forslag fra Finanstilsynet. Forskriftsendringene vil sikre at noterte og unoterte banker følger samme regelverk for regnskapsføring av tap. Se mer informasjon her