Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.