Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak

Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak

Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.

18.01.19

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Aksjekapital som utelukkende kan gjøres opp i penger, altså kontantinnskudd, kan foruten revisor bekreftes av finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører. Dette følger av aksjeloven § 2-18 annet ledd

Gjeldende praksis videreføres

Foretaksregisteret har praktisert dette slik at det kun er registrerte foretak som kan avgi slike bekreftelser. I og med formuleringen i lovteksten, har Foretaksregisteret vurdert om egen praksis skal videreføres eller endres slik at også privatpersoner som er enten revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører bør ha anledning til å avgi slike bekreftelser. 

Formålet med bekreftelse av kapitalinnskudd er å få bekreftet innbetalingen fra en nøytral, fagkyndig tredjeperson. Etter å ha innhentet synspunkter fra relevante interesseorganisasjoner og tilsyn, har Brønnøysundregistrene landet på at gjeldende praksis videreføres. 

Foretakene må selv ta ansvar for at kvalifisert person bekrefter

Regnskaps- og revisjonsforetak må for øvrig selv ta ansvar for at den som bekrefter kapitalinnskuddet er autorisert regnskapsfører eller ansvarlig revisor.

Du finner Brønnøysundregistrenes orientering til interesseorganisasjonene mv her.