Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

  • Hjem
  • Skatt
  • Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær
feb, 20
0

Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.

20.02.19

Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Del

Lån f.o.m. 7. oktober 2015 fra aksjeselskap til personlig aksjonær og deres nærstående skal som utgangspunkt behandles som skattemessig utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen. Reglene gjelder i utgangspunktet alle typer kreditt og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til personlig aksjonær og deres nærstående.

Visse praktiske unntaksregler er inntatt i Finansdepartementets forskrift FSFIN. Reglene får anvendelse både ved direkte eierskap og ved indirekte eierskap gjennom ett eller flere ledd.

Skatteetaten har nå publisert en spørsmål og svar-artikkel som tar for seg mange av de praktiske problemstillingene som har oppstått for slike aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.

Spørsmålene og svarene er inndelt i fire hovedgrupper for å belyse enkelttemaer ytterligere. Disse gruppene er som følger:

 1. Hvordan regelverket virker på eldre lån tatt opp før regelendring.
  • Her er det særlig fokus på problemstillinger relatert til rentene i låneforholdet.
 2. Unntaksreglene om skatteplikt på lån.
  • Dette gjelder praktiske spørsmål til unntaksreglene i forskriften FSFIN.
 3. Reglene når aksjonæren også er ansatt i selskapet.
  • Spørsmål vedrørende grensedragningen utbytte-lønn behandles blant annet her.
 4. Sikkerhetsstillelse, konkurs, FIFU (ført inn først ut), innbetalt kapital mv.
  • Denne hovedgruppen er en samlegruppe for diverse øvrige problemstillinger.

Spørsmål og svar-artikkelen finner du her.

Har du spørsmål? Ta kontakt!