Top
GP Økonomi / Christines hilsen  / Utvikling og samarbeid

Utvikling og samarbeid

Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.

21.02.19

Skrevet av  Christine Lundberg Larsen

Del

I midten: Nils, Guro, Thea og Christian på studietur.

Siden sist har et lite følge fra Regnskap Norge vært på studietur. De deltok blant annet på læringskonferansen London Learning Technologies, og en større messeutstilling av verktøy og software innen læringsbransjen.

– Vi tok med oss mange konkrete ideer i kofferten hjem og gleder oss til å jobbe videre med dette, var tilbakemeldingen fra de utsendte. De fikk blant annet input på hvordan vi kan involvere dere kursdeltakere mer gjennom kursevaluering og få tilbakemeldinger for å forbedre og utvikle kursene våre.

De så også på hvordan vi kan bruke video mer aktivt på arrangementene og nettsiden vår for å gi en best mulig medlemsopplevelse. Det lover bra!

Møte med Skattedirektoratet om SAF-T Regnskap

Mandag hadde Regnskap Norge, Revisorforeningen og Advokatforeningen et fellesmøte med Skattedirektoratet om den forestående SAF-T-implementeringen for regnskapsopplysninger.

Formålet med møtet var å avklare en del spørsmål rundt iverksettelsesdato, forholdet til systemleverandører, hvordan vi kan sikre god informasjon til de bokføringspliktige og deres hjelpere, hvordan filen vil bli benyttet hos kontrolletaten og straffebestemmelser.

De tre foreningene vil i fellesskap komme med oppdatert informasjon til sine medlemmer i samråd med Skattedirektoratet.

Gjennomgang av forsikringsordningen med Tryg

Vi har hatt en grundig gjennomgang av forsikringssaker gjeldende profesjonsansvarsforsikringen og kriminalitetsforsikringen med vår samarbeidspartner Tryg Forsikring. Forsikringsavtalen og alle saker gjennomgås av oss for å sikre at du som medlem i Regnskap Norge har en best mulig forsikring og at du er godt dekket.

Den største årsaken til skadeutbetalinger er feilutbetalinger, etterfulgt av hacking og CEO-svindel. Hacking utgjør i dag 18 % av skadeprosenten.

Vi må ha dekning for det du trenger når det oppstår skade, og vi skal jobbe med kunnskapsdeling for å minke andelen skader. Slik får vi en god kollektiv ordning for vår bransje.

Klima, regnskap og karaoke

Tirsdag kveld deltok jeg på minikonferansen «11 lyntaler om klimaløsningene media ikke snakker om + karaoke» på Kulturhuset i Oslo.

Budskapet mitt var den viktige rollen regnskapsføreren vil inneha i omstillingen til en sirkulærøkonomi, både som veileder for næringslivet om krav og muligheter, og den som er med og sikrer bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Vi kan bidra til å løse regnskaps- og skattemessige utfordringer som hindrer omstillingen. Skattemessig fradrag for ukurans og verdsettelse av brukte materialer i regnskapet er eksempler på aktuelle skattemessige problemstillinger.

Klima & Karaoke ble arrangert av ildsjelene Kaja Koppang og Jens Tandstad som ønsker å bidra til det grønne skiftet. De to ser på klimaendringene som en invitasjon til innovasjon på systemnivå.

Vi heier på ildsjeler som er med på å få ting til å skje!

Hilsen

Christine

Christine Lundberg Larsen på minikonferansen «11 lyntaler om klimaløsningene media ikke snakker om + karaoke» på Kulturhuset i Oslo