Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?

    • Hjem
    • Skatt
    • Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?
apr, 10
0

Mange kan være rammet.

10.04.19

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Det er Altinn sentralforvaltning som har informert systemleverandører om at postene 4.3.4 og 4.3.5 inneholder feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning.

Med bakgrunn i dette har både vi og Norges Bondelag bedt Skattedirektoratet om å gjøre rede for om dette stemmer og hvilke konsekvenser dette i så fall får for utfyllingen av skattemeldinger.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått bekreftet hva som eventuelt er feil og hvordan dette skal håndteres.

Har du spørsmål? Ta kontakt!