Skattedirektoratet bekrefter feil i preutfylte data for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

    • Hjem
    • Skatt
    • Skattedirektoratet bekrefter feil i preutfylte data for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom
apr, 13
0

Det blir ikke lagt ut nye korrigerte data. Den skattepliktige må selv endre i skattemeldingen.

13.04.19

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Tidligere denne uken ble systemleverandørene varslet fra Altinn sentralforvaltning om feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning.

Etter at vi og Norges Bondelag tidligere denne uken ba Skattedirektoratet om en forklaring, har vi nå mottatt svar som bekrefter feilen. Konkret gjelder det:

  • Post 4.3.4 Skog, forhåndsutfylt med 80% av 2017 verdien
  • Post 4.3.3 Gårdsbruk, forhåndsutfylt med 90% av 2017 verdien
  • Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning, forhåndsutfylt med 90% av 2017 verdien

Det riktige på alle postene skulle vært 80% av 2016 verdiene.

Den skattepliktige må endre selv

I følge Skattedirektoratet er det ikke teknisk mulig å legge ut nye prefilldata i dagens løsning for produksjon og innlevering av skattemelding. Det innebærer at den skattepliktige må korrigere postene selv. Skattedirektoratet bekrefter likevel at de vil sørge for å rette feilen ved ligningen til høsten, dersom den skattepliktige selv ikke har gjort det.

Direktoratet forteller videre at de går igjennom rutinene for å etablere tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Varsel direkte til de berørte

Skattedirektoratet forteller videre at det rett over påske vil bli sendt brev til alle de berørte skattepliktige med informasjon om feilen og hvordan de skal forholde seg til den i skattemeldingen for 2018.

Det vil også bli sendt en mer utfyllende redegjørelse til oss organisasjonene. Vi videreformidler på nettsiden vår straks det kommer.

Sikre at dette ikke skjer igjen

Det aller viktigste for fremtiden er å sørge for at denne type feil ikke skjer igjen. Dersom det likevel skulle skje er det ikke akseptabelt at det er den skattepliktige som må bære ansvaret for å rette opp igjen. Det er positivt at Skattedirektoratet tar grep for å sørge for korrigering ved selve ligningen. Svakheten ved at systemet ikke kan korrigere preutfylte data automatisk, må imidlertid utbedres – det er Regnskap Norges klare oppfordring som følge av den situasjonen som har oppstått.

Har du spørsmål? Ta kontakt!