Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse