Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert