Top
GP Økonomi / Skatt  / Opptak av webinar om statsbudsjettet

Opptak av webinar om statsbudsjettet

Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Les mer