Opptak av webinar om statsbudsjettet

    • Hjem
    • Skatt
    • Opptak av webinar om statsbudsjettet
okt, 09
0

Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Les mer

Har du spørsmål? Ta kontakt!